Vilken ska bort? Varför?

DATUM: 2019-12-14 TID: 22:31:00
 
 
Sorteringstencil där eleven hittar likheter och skillnader mellan olika föremål.
Eleverna tränar på att fundera, resonera, beskriva, förklara, lyssna och prata inför en grupp.
 
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1PvHMXih6kPwjfWohM-etqOKuo4P-4El8