Ljuda och rita

DATUM: 2021-03-01 TID: 00:54:00
 
Finns olika varianter. Allt i samma fil!
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
 https://drive.google.com/file/d/1Lk1XCD2ytlwl8uDJEY2FzCTqGII1bpFL/view?usp=sharing
 
 

Juljakt

DATUM: 2020-11-09 TID: 05:11:00
 
Göm alla kort på olika ställen ute i naturen eller inne i klassrummet. Eleverna ska sedan enskilt eller i par leta upp alla kort. På varje kort finns det en julfigur samt en bokstav. Eleverna skriver bokstaven under rätt figur på medföljande talong. När eleverna har hittat samtliga kort bildas ett julord!
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=17Mgm1l3nBSMlvDcEcpPGtzovAb2fh2VP

Läsförståelse

DATUM: 2020-05-25 TID: 01:35:00
 
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1fsnVndJb3Pu4iVV7o1afG-TAckqS7uJo
 

Läs och rita

DATUM: 2020-05-11 TID: 04:08:00
 
 
 
Läs och rita - ord.
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1pdWwFnB2aMnpCMgMJFaIwbFEX1L5RHgu
 
 
 
 
Läs och rita - meningar.
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1ItBJ7iPoaJwjFFlVUYnpcHQlsVUuNZqs
 

Påskmeningar

DATUM: 2020-04-03 TID: 04:18:00
 
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=19U7r1GTT1VjSDUlDvUIoa72TASy-hJMA

Påskjakt

DATUM: 2020-03-30 TID: 04:53:00
 
 

Göm alla kort på olika ställen ute i naturen eller inne i klassrummet. Eleverna ska sedan enskilt eller i par leta upp alla kort. På varje kort finns det en påskfigur samt en bokstav. Eleverna skriver bokstaven under rätt figur på medföljande talong. När eleverna har hittat samtliga kort bildas ett påskord!

 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=12xYwpXDksDq2x0NYMObdyuLi8PKmllSs