Juljakt

DATUM: 2020-11-09 TID: 05:11:00
 
Göm alla kort på olika ställen ute i naturen eller inne i klassrummet. Eleverna ska sedan enskilt eller i par leta upp alla kort. På varje kort finns det en julfigur samt en bokstav. Eleverna skriver bokstaven under rätt figur på medföljande talong. När eleverna har hittat samtliga kort bildas ett julord!
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=17Mgm1l3nBSMlvDcEcpPGtzovAb2fh2VP

Önskelista till tomten

DATUM: 2019-12-20 TID: 21:27:00

 
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=17kFoUaWE1ykcKI4Oc7VlGIT25hpoKQ24