Jämna och udda tal - tusenfoting

DATUM: 2020-05-18 TID: 02:52:00
 
 
De tomma cirklarna kan användas till ansikte om eleverna vill göra eget. De kan även användas om någon elev råkar klippa sönder en cirkel med en siffra på.
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=19jrxg-QKwI4uahz40h69JjEyZ7dBGsQ_

Jämna och udda tal

DATUM: 2020-04-17 TID: 05:00:00
 
 
 
Båda stencilerna ligger i samma fil!
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1oE_bIHrPbLTw9y0VUR7rST_n9m9WF6RW