Var hör du

DATUM: 2019-12-20 TID: 21:36:00
 
 
 
Var hör du s? (Finns även med bokstäverna: l,t,r,n,m,f och o).
Alla stenciler ligger som vanligt i samma fil!
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1QQKMGD_YH65vC0JMmIcaQLrS4OLLdIP0
 

Önskelista till tomten

DATUM: 2019-12-20 TID: 21:27:00

 
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=17kFoUaWE1ykcKI4Oc7VlGIT25hpoKQ24

Träna 5 & 10 kompisar

DATUM: 2019-12-20 TID: 21:16:00
 
 
 
 
Stencilerna ligger i samma fil! 
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=17TuFFJ-m68bkEWyiqbxs-ucGSPTwrMiF
 

Räkna och färglägg geometriska former

DATUM: 2019-12-20 TID: 21:15:00
 
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1PYqmQacbohwEhClxa4_FhZxBAk6OGJse
 

Vilka siffror känner du igen?

DATUM: 2019-12-14 TID: 22:37:00
 
 
På denna stencil kan eleven färglägga de siffror som de känner igen och kan benämna.
Finns en stencil från 1-50 samt 1-100. Båda stencilerna ligger i samma fil.
 
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1cL3-ksRA_7nt-FDHSWWgdlh4Crbj-Zsw
 

Halloween memory - siffra antal

DATUM: 2019-12-14 TID: 22:36:00
 
 
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1UpXl96lfXnT3rJDIyeW7WZr_hcB1W0MM
 

Läs, hitta och färglägg - meningar

DATUM: 2019-12-14 TID: 22:34:00
 
 
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1C2gQLEe8sEIRwLxAIR9q1Dq1dKfKsOF_
 

Räkna och ringa in rätt antal

DATUM: 2019-12-14 TID: 22:33:00
 
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1br_F2uBQZGsqxiyX--4TJoeImcfBvwcn
 

Läs, hitta och färglägg - ord

DATUM: 2019-12-14 TID: 22:32:00
 
 
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1ygtE6VIm3TrpFee384hn5zcPzMjZL_hs
 

Vilken ska bort? Varför?

DATUM: 2019-12-14 TID: 22:31:00
 
 
Sorteringstencil där eleven hittar likheter och skillnader mellan olika föremål.
Eleverna tränar på att fundera, resonera, beskriva, förklara, lyssna och prata inför en grupp.
 
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1PvHMXih6kPwjfWohM-etqOKuo4P-4El8
 

Stjärnaddition

DATUM: 2019-12-14 TID: 22:30:00
 
 
 
Stencilerna finns i följande:
2-5
5-8
9-12
13-16
17-20
och 5,10,15,20.
 
Alla stenciler är samlade i samma fil.
 
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1e1kXbQSsFVuNKJtu3tjzVAfaY96jvY3S
 

Lika många

DATUM: 2019-12-14 TID: 22:29:00
 
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1JXT2K64O6IdHO4j_DnKligYtTbLciGKE
 

Vilken siffra gömmer sig bakom djuret?

DATUM: 2019-12-14 TID: 22:28:00
 
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=17FO7BxbFRRJADC9Nnzk5hzv2WOSCvDfF
 

Vilka siffror saknas?

DATUM: 2019-12-14 TID: 22:25:00
 
 
På denna stencil ska eleverna fylla i de siffror som saknas i talraden.
 
1-20
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1--1MxRcSK1rEaukLSzIQx66rKJURE3u0
 
 
1-50 & 1 - 100 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1C5N7oHfERhxT--vsznhOstqjqT1mNS_9
 
 

Halloween memory

DATUM: 2019-12-14 TID: 22:16:00
 
 
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1prHqCXwSgoY-ZaKPIpUkiV15gvTTAMjX
 

Vilka bokstäver känner du igen?

DATUM: 2019-12-14 TID: 22:15:00
 
 
På denna stencil kan eleven färglägga bokstäverna som de känner igen och kan benämna.
 
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1fCtQMSYLpbWuvlKqz2-e7U8eRWXUFzhb
 
 

Måla siffrorna i rätt färg

DATUM: 2019-12-14 TID: 22:13:00
 
 
Finns i två olika varianter 1-5 och 6-10.
Båda stencilerna ligger i samma fil!
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1A9JmyVZhCtxg7OvhkRn1zhZNAQdOeHla
 

Långa och korta ord

DATUM: 2019-12-14 TID: 22:12:00
 
 
Finns fem olika stenciler.
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1LBEzHQ3Zi0OgjM7ZZe7OOkSgU3ZWONiN
 

Dra streck mellan bilderna som rimmar

DATUM: 2019-12-14 TID: 22:11:00
 
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR]
https://drive.google.com/open?id=1jmEK37ENFau3eoyMxYTeu0LqLJ5xCvll
 

Rita något som rimmar

DATUM: 2019-12-14 TID: 22:11:00
 
 
Finns fem stycken stenciler. 
Alla filer ligger som vanligt i samma fil!
 
Hämta materialet genom att klicka [HÄR].
https://drive.google.com/open?id=1fugIYqu81t2C_inrNB12pt6H40kZONmP